Veřejná zakázka: Vyhotovení PD a zajištění AD pro protierozní opatření v k. ú. Přívozec a Chotiměř u Blížejova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 32387
Systémové číslo: P21V00000463
Evidenční číslo zadavatele: SP2380/2021-504202
Datum zahájení: 22.02.2021
Nabídku podat do: 08.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení PD a zajištění AD pro protierozní opatření v k. ú. Přívozec a Chotiměř u Blížejova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení a vlastní realizaci stavby včetně výškopisného a polohopisného zaměření v potřebném rozsahu pro vyhotovení projektové dokumentace pro pro protierozní opatření k ochraně ZPF (dále také „PEO“) v k. ú. Přívozec a Chotoměř u Blížejova a zajištění výkonu služeb autorského dozoru projektanta v rozsahu nezbytném pro realizaci PEO formou technických opatření (průlehy). Součástí plnění bude smluvní povinnost zhotovitele podat žádost o vydání stavebního povolení. Dále dodavatel zajistí povolení ke kácení dřevin u místně příslušného správního orgánu ochrany přírody a krajiny podle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V k. ú. Přívozec se jedná o opatření s názvem PEO 10 – Protierozní průleh a PEO 11 – Protierozní průleh. V k. ú. Chotoměř u Blížejova se jedná o opatření s názvem Záchytný průleh ZP2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 220 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SPÚ, Pobočka Domažlice,
Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy