Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vyhotovení PD a zajištění AD pro protierozní opatření v k. ú. Přívozec a Chotiměř u Blížejova
Odesílatel Marek Gebauer
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2021 10:11:29
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážený dodavateli,
SPÚ, Pobočka Domažlice Vám v příloze zasílá Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Vyhotovení PD a zajištění AD pro protierozní opatření v k. ú. Přívozec a Chotiměř u Blížejova". Přílohy k "Výzvě" jsou uvedeny v záložce "Zadávací dokumentace".

S pozdravem

Ing. Marek Gebauer
SPÚ, Pobočka Domažlice


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_PD_AD_PEO_podpis.pdf (551.82 KB)