Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou a v k.ú. Tupec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1157
Systémové číslo: P14V00001154
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ13074/2014-521101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 490873
Počátek běhu lhůt: 28.10.2014
Nabídku podat do: 25.11.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou a v k.ú. Tupec
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Radvanice u Lipníka nad Bečvou a v k.ú. Tupec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění.
Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce
č. 13/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Veřejná zakázka na služby je v souladu s ust. § 98 zákona rozdělena na dvě samostatné ucelené části:
Část A: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou
Část B: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tupec
Každý uchazeč je oprávněn podat samostatnou nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 290 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
tř. Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy