Smlouva: Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy o dílo č. 833-2018-541101 - Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6339
Datum uzavření smlouvy: 22.10.2020
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 681 050,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 034 071,00
Zadávací řízení: Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy

Název (předmět)

Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy o dílo č. 833-2018-541101 - Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění VZ je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Výměra předpokládaného obvodu upravovaného území KoPÚ je 141 ha s celkovou délkou hranic cca 11 km
Kat. území Rakousy se nachází v západní části okresu Semily, severně od Turnova, v mírně zvlněném terénu. Celé kat. území spadá do velkoplošného zvláště chráněného území - CHKO Český ráj a část do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy