Smlouva: Dodatek č. 1 k SoD 833-2018-541101-Zpracování návrhu KoPÚ Rakousy_Zjišťování průběhu hranic obvodů, RSS, soupisy nároků

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10849
Datum uzavření smlouvy: 28.02.2020
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: -168 630,00
Cena v Kč vč. DPH: -204 042,30
Jedná se o dodatek smlouvy: Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy o dílo č. 833-2018-541101 - Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy

Název (předmět)

Dodatek č. 1 k SoD 833-2018-541101-Zpracování návrhu KoPÚ Rakousy_Zjišťování průběhu hranic obvodů, RSS, soupisy nároků

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Opakovaně uveřejněno z důvodu provázanosti se smlouvou, původní uveřejnění dodatku č. 1 v RS bylo dne 24.3.2020 pod ID 11187356

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy