Smlouva: Dodatek č. 6 k SoD 833-2018-541101-Zpracování návrhu KoPÚ Rakousy_etapa 3.5.1 návrh PSZ

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15040
Datum uzavření smlouvy: 21.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: -72 850,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy o dílo č. 833-2018-541101 - Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy

Název (předmět)

Dodatek č. 6 k SoD 833-2018-541101-Zpracování návrhu KoPÚ Rakousy_etapa 3.5.1 návrh PSZ

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy