Smlouva: Dodatek č. 2 k SoD 833-2018-541101-Zpracování návrhu KoPÚ Rakousy_Doplnění etapy 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12128
Datum uzavření smlouvy: 10.09.2020
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 52 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 62 920,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy o dílo č. 833-2018-541101 - Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy

Název (předmět)

Dodatek č. 2 k SoD 833-2018-541101-Zpracování návrhu KoPÚ Rakousy_Doplnění etapy 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Opakovaně uveřejněno z důvodu provázanosti se smlouvou, původní uveřejnění dodatku č. 2 v RS bylo dne 29.9. 2020 pod ID 12832212

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy