Veřejná zakázka: Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 19865
Systémové číslo: P18V00002853
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ5938/2018-541101
Datum zahájení: 05.06.2018
Nabídku podat do: 28.06.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění VZ je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Výměra předpokládaného obvodu upravovaného území KoPÚ je 141 ha s celkovou délkou hranic cca 11 km
Kat. území Rakousy se nachází v západní části okresu Semily, severně od Turnova, v mírně zvlněném terénu. Celé kat. území spadá do velkoplošného zvláště chráněného území - CHKO Český ráj a část do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 269 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz Výzva k podání nabídky na VZMR č.j. SPU 257038/2018

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky