Předběžné oznámení: Aktualizace a domapování bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ), vedení Celostátní databáze BPEJ a komplex činností s nimi spojených, poskytování metodické a kontrolní činnosti pozemkovým úřadům

Informace o předběžném oznámení

Evidenční číslo ve VVZ: 512294
Datum odeslání: 23.04.2015
Datum uveřejnění: 24.04.2015

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
stav předběžného oznámení uveřejněný

Formuláře k předběžnému oznámení

URL odkazy

Navazující zadávací řízení