Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Pacelice Škvořetice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8367
Systémové číslo: P16V00001954
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 638317
Na základě předběžného oznámení:
Komplexní pozemkové úpravy Pacelice Škvořetice
Počátek běhu lhůt: 25.06.2016
Nabídku podat do: 24.08.2016 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy Pacelice Škvořetice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních území Pacelice a Škvořetice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb..
Návrhy KoPÚ bude zpracovány tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádají pozemky, scelí se nebo dělí a zabezpečí se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nov, k nímž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro plánování a architekturu krajiny. Rozsah řešeného území:
k.ú. Pacelice :
plocha k.ú. 276 ha, mimo obvod 10 ha, Neřešené 28 ha, řešené 238 ha, z toho příděly 7 ha.
k.ú. Škvořetice
plocha k.ú. 681 ha, mimo obvod 21 ha, Neřešené 138 ha, řešené 522 ha, z toho příděly 4 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého náměstí 1090
386 01 Strakonice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky