Veřejná zakázka: "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalov, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podlešín u Stebna"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7025
Systémové číslo: P16V00000614
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ129/2016-508101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 633218
Počátek běhu lhůt: 30.09.2016
Nabídku podat do: 25.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalov, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podlešín u Stebna"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chvalov a návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Podlešín u Stebna (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalov předpokládaná výměra řešeného území je 167 ha. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podlešín u Stebna předpokládaná výměra řešeného území je 278 ha.
Zakázka není dělena na části ve smyslu § 98 zákona, ale s vybraným zhotovitelem budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy o dílo (pro každé katastrální území). Pozemkové úpravy budou řešeny souběžně v samostatných obvodech. Na každou KoPÚ bude uzavřena samostatná smlouva o dílo a bude vedeno samostatné správní řízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 366 940 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Husitská 1071/2,
415 02 Teplice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky