Veřejná zakázka: Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 47306
Systémové číslo: P24V00001781
Evidenční číslo zadavatele: NPO/2024
Datum zahájení: 10.07.2024
Nabídku podat do: 25.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výsadeb interakčních prvků (IP) a části NRBK v ploše stávající orné půdy, které budou plnit významnou krajinotvornou, ekologickou a protierozní funkci. Jedná se o provedení výsadeb o celkové rozloze 0,9827 ha, bude doplňována autochtonní dřevinná i bylinná vegetace odpovídající místním přírodním podmínkám za účelem plnění základních funkcí místního územního systému ekologické stability (biologická, funkční i estetická) a zároveň funkce protierozní (funkce větrolamu).
Součástí stavebního objektu SO 04 IP29 a část NRBK K158 jsou také terénní úpravy související s realizací malé tůně zahrnující „vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho složením v hloubce 6m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody …..“ (pol. č. 4 soupisu prací).
Součástí předmětu plnění je i zajištění 3letá následná péče o porost.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 270 100 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj
 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy