Veřejná zakázka: Výstavba soustavy tůní T1, T2 a T3 v k.ú. Dolní Pertoltice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 46178
Systémové číslo: P24V00000651
Evidenční číslo zadavatele: SP2305/2024-541100
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.03.2024
Nabídku podat do: 12.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba soustavy tůní T1, T2 a T3 v k.ú. Dolní Pertoltice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba vodohospodářských opatření navržených v rámci KoPÚ v k.ú. Dolní Pertoltice - tří objektů malých vodních nádrží, průtočných, s údolním sypaným hrázovým tělesem. Tůně jsou kaskádovitě rozmístěny v zájmovém území, kde tůně 2 a 3 jsou napájeny z drobné vodoteče IDVT 10185305, na kterou se níže napojí druhá drobná vodoteč IDVT 10185306, a tůň 1 je napájena z obou těchto vodotečí. Ze dna tůní bude odstraněno stávající drenážní potrubí DN 400 v délce 340 m – stávající zatrubněný vodní tok. Všechny tři tůně mají neregulovatelný odtok. Navržen je bezpečnostní přeliv pro převedení pravidelného přítoku a N-letých vod do průtoku Q20.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 560 700 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy