Veřejná zakázka: Vyhotovení PD a zajištění AD pro tůň 1 a tůň 2 v k. ú. Pařezov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 45881
Systémové číslo: P24V00000353
Evidenční číslo zadavatele: PD/SP1964/2024-504202
Datum zahájení: 22.02.2024
Nabídku podat do: 11.03.2024 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení PD a zajištění AD pro tůň 1 a tůň 2 v k. ú. Pařezov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vyhotovení projektové dokumentace na dvě tůně v k. ú. Pařezov v souladu s dokumentací technického řešení PSZ pro Tůň 1 a Tůň 2. Součástí splnění bude zajištění pravomocného stavebního povolení / vodoprávního povolení. Součástí plnění je zajištění výkonu služeb autorského dozoru projektanta v rozsahu nezbytném pro realizaci Tůně 1 a Tůně 2 v k. ú. Pařezov.

Tůň 1: Opatření je navrženo jako plošný interakční prvek IP 3 s cílem zvýšit biodiverzitu prostředí v rámci regionálního biokoridoru RBK 211. Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území a blízkosti ochranného pásma vodního zdroje kat. 2a. Opatření nezpůsobí odběr, nebo ovlivnění průtoků v přilehlém vodním toku IDVT 10100197.

Tůň 2: Opatření je navrženo jako plošný interakční prvek IP 4 s cílem zvýšit biodiverzitu prostředí v rámci regionálního biokoridoru RBK 211. Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území. Opatření neovlivní průtok v přilehlém vodním toku IDVT 10100197.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 310 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj
 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky