Veřejná zakázka: Údržba HOZ Bořice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 45485
Systémové číslo: P23V00004286
Evidenční číslo zadavatele: OZ / SZ SPU 403269/2023
Datum zahájení: 14.12.2023
Nabídku podat do: 27.12.2023 08:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Bořice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení opravy stavby vodního díla HOZ v k. ú. Bořice u Hrochova Týnce, Čankovice. Bude provedena oprava v celém rozsahu zatrubené části HOZ a krátkých navazujících částí otevřené HOZ. Nejprve bude provedena skrývka ornice a odkrytí potrubí k posouzení stavu poškození. Poškozené potrubí bude vyměněno za nové. Potrubí bude uloženo do lože ze štěrkopísku, ve kterém bude uloženo drenážní potrubí, které bude zaústěno do kontrolní šachty. Napojení nového potrubí na stávající bude zabetonováno. Potrubí bude ručně obsypáno prohozenou zeminou, zbytek výkopu bude zasypán zeminou a skrytá ornice bude rozprostřena. Dále bude kompletně zrekonstruována nadzemní kontrolní šachta v původním umístění. Současně bude provedeno pročištění zbylé trubní části tlakovou vodou. Odsátý sediment bude ekologicky zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení HOZ v celkové kapacitě 0,420 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 670 300 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj
 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky