Veřejná zakázka: TDS nad výstavbou příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 41660
Systémové číslo: P23V00000464
Evidenční číslo zadavatele: PSZ ostatní/SP1437/2023-504203
Datum zahájení: 07.02.2023
Nabídku podat do: 16.02.2023 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDS nad výstavbou příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky a po jejím dokončení, spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby a zajištění souladu provádění stavby s právními předpisy, projektovou dokumentací a příslušnými správními rozhodnutími a obstarání činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 01 TŮŇ 1
SO 02 TŮŇ 2
SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP OP12
SO 04 SVODNÝ PŘÍKOP SP4
ODSTRANĚNÍ stávající části VODNÍHO DÍLA HOZ „FLEKY I., OBJ. 06-KANÁL E“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 176 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky