Veřejná zakázka: PD pro realizaci VPC 3 s IP 1 v k. ú. Kolová

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 39070
Systémové číslo: P22V00001869
Evidenční číslo zadavatele: SP7404/2022-529101
Datum zahájení: 08.07.2022
Nabídku podat do: 27.07.2022 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD pro realizaci VPC 3 s IP 1 v k. ú. Kolová
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění vypracování projektové dokumentace, včetně provedení autorského dozoru a podrobného geotechnického průzkumu pro realizaci polní cesty VPC 3 na parcele č. 743 a interakčního prvku IP1 na p.p.č. 703 na LV 1 (Obec Kolová) v katastrálním území Kolová.
Návrh opatření: rekonstrukce polní cesty s výsadbou doprovodné zeleně
Délka cesty VPC 3: 322 m
Kategorie: P 4,0/30
Popis konstrukce: zpevněná (asfaltobeton, variantně penetrační makadam)
Popis odvodnění: Odvodnění zemní pláně je provedeno podélnou drenáží vyústěnou do náspu komunikace. Povrch komunikace je odvodněn příčným sklonem a zasakováním.
Popis vegetačního doprovodu: Cesta je navržena s novou výsadbou doprovodné pravostranné zeleně IP1 v průběhu mezi KM 0,000 až KM 0,322 včetně plochy na p.p.č. 703.
Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: Cesta je napojena na silnici III/20811 - HS6. Hospodářský sjezd byl schválen DI PČR. Na hranici zájmového území cesta navazuje na stávající lesní cestu.
Popis objektů: výhybny nejsou uvažovány, křížení KM 0,005, KM 0,013, KM 0,052, KM 0,113, KM 0,135 sdělovací vedení, HS 6 – KM 0,00.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 120 000 Kč bez DPH
  Z toho:
  - na vypracování PD: 90.000,- Kč bez DPH
  - na výkon AD: 30.000,- Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky