Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a k.ú. Svárov u Uherského Hradiště

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17626
Evidenční číslo: 942-2022-525203
Datum uzavření smlouvy: 29.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 367 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 704 675,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a k.ú. Svárov u Uherského Hradiště

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a k.ú. Svárov u Uherského Hradiště

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Částkov a v katastrálním území Svárov u Uherského Hradiště, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na zpřístupnění pozemků, úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Částkov a obce Svárov, mimo zastavěné území obce a větší lesní celky. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území Částkov 460 ha a v katastrálním území Svárov u Uherského Hradiště 160 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy