Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mžany, včetně ucelené části k.ú. Dub u Mžan

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17926
Evidenční číslo: 908-2022-514101
Datum uzavření smlouvy: 26.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 999 675,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 419 606,75
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mžany, včetně ucelené části k.ú. Dub u Mžan

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mžany, včetně ucelené části k.ú. Dub u Mžan

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Mžany, včetně ucelené části k.ú. Dub u Mžan, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Do obvodu komplexních pozemkových úprav bude zahrnuto celé katastrální území obce Mžany, mimo zastavěné a zastavitelné území obce a z důvodu možnosti změny katastrální hranice, zpřístupnění pozemků a řešení protierozních opatření i ucelená a navazující část k.ú. Dub u Mžan. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Mžany 307 ha, v k.ú. Dub u Mžan 68 ha, celková výměra předpokládaného obvodu je 375 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy