Smlouva: Smlouva o dílo č. 254-2022-529101 „PD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16533
Evidenční číslo: 254-2022-529101
Datum uzavření smlouvy: 04.05.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 530 240,00
Cena v Kč vč. DPH: 641 590,40
Zadávací řízení: PD vč. AD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 254-2022-529101 „PD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh“

Schválil / podepsal

KV-VZ

Stručný popis

PD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh.
Vodohospodářské opatření MVN 1 – SO 1, je navrženo na pozemku parcelní č. 987, o výměře 6618 m2, ve vlastnictví Obce Poustka.
Doplňková polní cesta DC4 – SO 2, délka cca 121 m, je navržena na p.p.č. 988 o výměře 1156 m2, ve vlastnictví Obce Poustka.
Součástí zakázky je rovněž zajištění manipulačního a provozního řádu vodohospodářského opatření, včetně potřebného zaměření, včetně podrobného GTP, včetně vyjádření dotčených orgánů a kladného projednání s Povodí Ohře s.p. Součástí zakázky je rovněž získání dat ČHMÚ a zařazení vodního díla do kategorie dle § 61, odst.4 zák.č. 254/2001Sb o vodách. Součástí zakázky je dále výkon autorského dozoru projektanta.
Související SOD č. 255-2022-529101 na provedení AD je zveřejněna samostatně přímo v Registru smluv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy