Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš
Odesílatel Gabriela Poláková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.12.2021 12:17:12
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení, předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazu ze dne 30. 11. 2021. S pozdravem


Přílohy
- Vysvetleni_ZD_c_1_el_podepsano.pdf (200.27 KB)