Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš
Odesílatel Gabriela Poláková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.11.2021 07:26:30
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení, zasíláme Vám Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Přílohy k výzvě jsou založeny v sekci Zadávací dokumentace. S pozdravem G. Poláková


Přílohy
- 2021_VZ19_Skramouš_HPC3_OP1_Vyzva k podani nabidek ve ZPŘ_el_podepsano.pdf (267.87 KB)