Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16498
Evidenční číslo: 198-2022-537207
Datum uzavření smlouvy: 09.05.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 659 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 637 390,00
Zadávací řízení: Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, případně výstavba polní cesty HPC3 včetně odvodňovacích prvků a výsadby doprovodné zeleně s následnou tříletou rozvojovou péčí. Parametry cesty: P 5/30, od staničení 0,625 km P 3/30, délka polní cesty HPC3 - 831m. Komunikace je navržena ze štěrkodrti mocnosti 300mm, štěrkodrť bude překryta penetračním makadamem mocnosti 100 mm. Celá konstrukce bude uzavřena dvojnásobným živičným nátěrem. Současně dojde ke stavbě ochranného odvodňovacího příkopu OP1 včetně propustku. Při stavbě HPC3 dojde ke křížení IS: vodovod DN50 - SV a.s. a nadzemní vedení VN - ČEZ Distribuce a.s.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy