Veřejná zakázka: Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cesty VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek a VPC 8 v k. ú. Prapořiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 35803
Systémové číslo: P21V00003880
Evidenční číslo zadavatele: SP10618/2021-504202
Datum zahájení: 24.09.2021
Nabídku podat do: 13.10.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cesty VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek a VPC 8 v k. ú. Prapořiště
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení a vlastní realizaci stavby včetně výškopisného a polohopisného zaměření v potřebném rozsahu pro vyhotovení projektové dokumentace (dále také „PD“) pro rekonstrukci polních cest VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek a VPC 8 v k. ú. Prapořiště a zajištění výkonu služeb autorského dozoru projektanta (dále také „AD“) v rozsahu nezbytném pro realizaci výše uvedených polních cest. Součástí plnění bude smluvní povinnost zhotovitele podat žádost o vydání stavebního povolení.

VZMR je dělená na dvě ucelené části vymezené těmito názvy:
Část 1 - vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek
Část 2 - vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu VPC 8 v k. ú. Prapořiště

Z PSZ jsou navrženy rekonstrukce polních cest VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek, délky 330 m, kat. P 4/30 a VPC 8 v k. ú. Prapořiště délky 197 m, kat. P 4/30. Ke křížení inženýrských sítí nedochází. Jedná o napojení na rekonstruovanou polní cestu VPC 3.3 v k. ú. Hájek u Všerub v rámci pozemkových úprav. Kryt vozovek polních cest je navržen z asfaltobetonu. Polní cesta VPC 8 je napojena na MK v k. ú. Prapořiště, na konci úseku na ni navazuje polní cesta VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek, která dále pokračuje v k. ú. Hájek u Všerub a zpřístupňuje poutní kostel sv. Anny na vrchu Tanaberk.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SPÚ, Pobočka Domažlice,
Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy