Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Blatná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 35431
Systémové číslo: P21V00003507
Evidenční číslo zadavatele: SP7438/2021-505206
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-031827
Datum zahájení: 01.09.2021
Nabídku podat do: 04.10.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy Blatná
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Blatná a navazujících částech sousedních katastrálních území Blatenka, Skaličany a Tchořovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Blatná mimo zastavěné území obce a navazující části sousedících k.ú. Blatenka, k.ú. Skaličany a k.ú. Tchořovice. Celková předpokládaná výměra obvodu pozemkové úpravy je 987 ha (z toho 983 ha řešené dle §2 a 4 ha neřešené dle §2).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 883 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Strakonice

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky