Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlovice u Přerova a v k.ú. Prusínky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 35296
Systémové číslo: P21V00003372
Evidenční číslo zadavatele: SP 9871/2021-521101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-031884
Datum zahájení: 01.09.2021
Nabídku podat do: 04.10.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlovice u Přerova a v k.ú. Prusínky
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Pavlovice u Přerova a Prusínky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
KoPÚ v k.ú. Pavlovice u Přerova - předpokládaná řešená výměra 400 ha
KoPÚ v k.ú. Prusínky - předpokládaná řešená výměra 190 ha
VZ je dělena na části, ale z důvodu časové a místní příslušnosti musí dodavatel podat nabídku na obě části VZ, hodnocena bude celková nabídková cena za obě části VZ. Podrobněji viz Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Přerov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy