Veřejná zakázka: Polní cesty CZ1, CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 34250
Systémové číslo: P21V00002326
Evidenční číslo zadavatele: SP8474/2021-525101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-030345
Datum zahájení: 28.06.2021
Nabídku podat do: 19.07.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Polní cesty CZ1, CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení stavby Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína. Jedná se o realizaci prvků plánu společných zařízení v rámci jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Malenovice u Zlína, a to o stavbu dvou polních cest, výsadby lokálního biokoridoru a doprovodné zeleně, které jsou součástí souboru společných opatření. Účelem je zpřístupnění zemědělských pozemků v drobné držbě, doplnění krajinné zeleně výsadbou prvků ÚSES a kompletace protipovodňových a protierozních opatření realizovaných v předchozí stavební etapě. Navržená opatření přispějí ke zlepšení životního prostředí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 424 300 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlínský kraj
 • Zlín

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky