Smlouva: Polní cesty CZ1, CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14672
Evidenční číslo: 1103-2021-525201
Datum uzavření smlouvy: 17.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 13 109 241,26
Cena v Kč vč. DPH: 15 862 181,92
Zadávací řízení: Polní cesty CZ1, CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína

Název (předmět)

Polní cesty CZ1, CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení stavby Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína. Jedná se o realizaci prvků plánu společných zařízení v rámci jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Malenovice u Zlína, a to o stavbu dvou polních cest, výsadby lokálního biokoridoru a doprovodné zeleně, které jsou součástí souboru společných opatření. Účelem je zpřístupnění zemědělských pozemků v drobné držbě, doplnění krajinné zeleně výsadbou prvků ÚSES a kompletace protipovodňových a protierozních opatření realizovaných v předchozí stavební etapě. Navržená opatření přispějí ke zlepšení životního prostředí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy