Veřejná zakázka: TDS a výkon KBOZP pro polní cestu C 9 v k. ú. Drahotín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 34192
Systémové číslo: P21V00002268
Evidenční číslo zadavatele: SP7365/2021-504202
Datum zahájení: 31.08.2021
Nabídku podat do: 17.09.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDS a výkon KBOZP pro polní cestu C 9 v k. ú. Drahotín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění technického dozoru stavebníka ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006Sb., (stavební zákon), zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zabezpečení činnosti koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů pro níže uvedenou stavbu.
Parametry hlavní polní cesty C 9 dle PSZ pro KoPÚ v k. ú. Drahotín
Hlavní polní cesta C 9 (P 4,5/30, šířka vozovky 4,0 m, šířka krajnic 0,25 m, délka 1,43438 km, povrch z asfaltového betonu v celé délce) je v rámci KoPU navržená k rekonstrukci (zpevněný povrch). V trase cesty jsou navrženy 3 nové výhybny. Po pravé straně cesty je jako doplnění stávajících vzrostlých stromů navržena výsadba doprovodné zeleně.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SPÚ, Pobočka Domažlice,
Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky