Veřejná zakázka: Realizace polní cesty C10 v k.ú. Horní Hynčina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33847
Systémové číslo: P21V00001923
Evidenční číslo zadavatele: 544101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-019624
Datum zahájení: 31.05.2021
Nabídku podat do: 03.08.2021 08:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace polní cesty C10 v k.ú. Horní Hynčina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Polní cesta PC10 je stávající nezpevněnou polní cestou, u které je navrženo zpevnění asfaltobetonem. Trasa vychází z plánu společných zařízení zpracovaného v rámci komplexní pozemkové úpravy Horní Hynčina. Při úvodním jednání byla s ohledem na svoji délku a budoucí financování realizace rozdělena do 4 úseků, které na sebe budou plynule výškově i směrově navazovat.
Návrhová kategorie polní cesty byla stanovena na základě nového uspořádání pozemků, které vzešlo z KPÚ Horní Hynčina. Podle ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“ se jedná o jednopruhovou polní cestu kategorie P 5,0/30. Vozovku v celém realizovaném úseku tvoří jeden jízdní pruh o šíři 4,0 m a zpevněné krajnice 2 x 0,50 m. Šířka v koruně – volná šířka cesty je 5,0 m. Cesta bude v celé své délce zpevněna asfaltobetonem. Koruna vozovky má jednostranný, 2,5 %-ní příčný sklon.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 60 799 187 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky