Smlouva: Smlouva o dílo - Realizace polní cesty C10 v k.ú. Horní Hynčina

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15019
Evidenční číslo: 1262-2021-544101
Datum uzavření smlouvy: 21.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 35 987 654,00
Cena v Kč vč. DPH: 43 545 061,34
Zadávací řízení: Realizace polní cesty C10 v k.ú. Horní Hynčina

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Realizace polní cesty C10 v k.ú. Horní Hynčina

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Polní cesta PC10 je stávající nezpevněnou polní cestou, u které je navrženo zpevnění asfaltobetonem. Trasa vychází z plánu společných zařízení zpracovaného v rámci komplexní pozemkové úpravy Horní Hynčina. Při úvodním jednání byla s ohledem na svoji délku a budoucí financování realizace rozdělena do 4 úseků, které na sebe budou plynule výškově i směrově navazovat.
Návrhová kategorie polní cesty byla stanovena na základě nového uspořádání pozemků, které vzešlo z KPÚ Horní Hynčina. Podle ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“ se jedná o jednopruhovou polní cestu kategorie P 5,0/30. Vozovku v celém realizovaném úseku tvoří jeden jízdní pruh o šíři 4,0 m a zpevněné krajnice 2 x 0,50 m. Šířka v koruně – volná šířka cesty je 5,0 m. Cesta bude v celé své délce zpevněna asfaltobetonem. Koruna vozovky má jednostranný, 2,5 %-ní příčný sklon.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy