Veřejná zakázka: Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 32909
Systémové číslo: P21V00000985
Evidenční číslo zadavatele: SP607/2021-504204
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-010749
Datum zahájení: 29.03.2021
Nabídku podat do: 30.04.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace prvků plánu společných zařízení po ukončené komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Těchlovice u Stříbra .

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:
SO1 – polní cesta PCN1
SO2 – polní cesta PCN 2
SO3 – retenční nádrž RN1
SO4 – suchý poldr SP1
SO5 – revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1
SO6 – lokální biokoridor LBK 36-34
SO7 – lokální biocentrum LBC PP 36
SO8 – lokální biokoridor LBK 44-36

Součástí veřejné zakázky je provedení 3leté rozvojové péče.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 87 188 117 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy