Veřejná zakázka: Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 29479
Systémové číslo: P20V00001938
Evidenční číslo zadavatele: SP6551/2020-523101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-033972
Datum zahájení: 26.06.2020
Nabídku podat do: 03.08.2020 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace společných zařízení, které jsou v projektových dokumentacích rozděleny na objekty:
- PD - revitalizace
V rámci SO01 LBC1 dojde k realizaci biocentra, jehož součástí je revitalizace stávajících dřevin, nová výsadba zeleně, založení revitalizačního koryta s tůněmi a obnova historické nádrže s revitalizační funkcí. Bude zřízeno revitalizační koryto Borotínského potoka v délce 209 m včetně tůní T1 –T6 a trubního propustku v km 0,015 revitalizačního koryta.
V rámci SO02 LBC2 je navržena realizace biocentra, zahrnující revitalizaci stávajících dřevin a novou výsadbu zeleně. V korytě Borotínského potoka jsou navržena opatření pro zprůtočnění, zajištění ideální nivelety a stabilizaci koryta toku.
V rámci SO03 LBK2 je navržen biokoridor, který zahrnuje revitalizaci stávajících dřevin a novou výsadbu zeleně.
PD - Polní cesty:
SO101 Polní cesta Pv51
Jedná se o úpravu stávající polní cesty v k.ú. Borotín u Boskovic v km 0,000 – 0,537. Kategorie cesty je P3,5/30 se štěrkovým povrchem o celkové hloubce vozovky celkem 400 mm, šířce 3,5 m bez krajnic. V trase cesty jsou navrženy 3 výhybny (v km 0,160-0,192; 0,397-0,429; 0,500-0,532). Součástí stavby polní cesty je cestní rigol 2 x, záchytný příkop, cestní brod.

SO102 Polní cesta Pv52
Jedná se o úpravu stávající polní cesty v k.ú. Borotín u Boskovic v km 0,000 – 0,456. Součástí stavby bude cestní rigol (hloubka 0,1 m, podélný sklon 1%, dlážděný do lože z betonu z lomového kamene tl. 250 mm), cestní brod (délka 7,0 m, hloubka 0,3m podélný sklon 3% z lomového kamene do betonu), cestní příkop (délka 34 m, hloubka 0,9m, podélný sklon 1%). Kategorie cesty je P3,5/30 se štěrkovým povrchem o celkové hloubce vozovky celkem 400 mm, šířce 3,5 m bez krajnic.

SO103 Polní cesta Pv53
Cesta je v km 0,000 – 0,527 navržena jako jednopruhová polní cesta s MZK krytem, typu P3,0/30 pro třídu dopravního zatížení VI – velmi lehké s předpokládanou návrhovou úrovní poškození vozovky D2. V celé délce úpravy cesty je minimální šířka cesty v koruně 3,0 m. V km 0,204 – 0,236 je navržena výhybna.
Podél polních cest Pv51, Pv52, Pv53 bude realizován interakční prvek IP6.
SO104 Polní cesta Pv11
Cesta je navržena v km 0,000 – 0,055 jako jednopruhová polní cesta s MZK krytem, typu P3,5/30 pro třídu dopravního zatížení VI s předpokládanou návrhovou úrovní poškození vozovky D2. Po obou stranách polní cesty Pv11 bude lokální biocentrum LBC 1.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 636 901 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky