Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic
Odesílatel Jarmila Garlíková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.07.2020 10:54:59
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Vysvětlení dotazů dodavatelů, změna lhůty pro podání nabídky, změna výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Přílohy:
- opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- návrh smlouvy o dílo
- zadávací dokumentace


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 4 - podepsáno.pdf (282.57 KB)
- 03a_16025-1 - 2020-I Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic - cesty [zadání] - 16.7.2020.xlsx (427.05 KB)
- 03a_Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic - cesty (zadání) - 16.7.2020.xml (801.13 KB)
- 03b_16025-2 - 2020-I Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic - revitalizace [zadání] - 16.7.2020.xlsx (499.47 KB)
- 03b_Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic - revitalizace (zadání) - 16.7.2020.xml (1.16 MB)
- 02_SoD Borotín (podlimitní) 16.7.2020.docx (82.63 KB)
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - znění po vysvětlení ZD č. 4.pdf (396.89 KB)