Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 24861
Systémové číslo: P19V00002448
Evidenční číslo zadavatele: SP2648/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-020387
Datum zahájení: 17.06.2019
Nabídku podat do: 18.07.2019 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rynoltice a části katastrálního území Polesí u Rynoltic.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů a protierozních opatření.
Pozemkový úřad předpokládá návrh vodohospodářských opatření v následujícím rozsahu: Rekonstrukce vodní nádrže umístěné na pozemku p.č. 1249/2 v k.ú. Rynoltice ve vlastnictví obce Rynoltice, kde se předpokládá rekonstrukce objektů nádrže – vypouštěcí zařízení, hráze a případného umístění bezpečnostního přelivu. Dále je zde požadavek obce na umístění vodní plochy na pozemku p.č. 1202/2 v k.ú. Polesí u Rynoltic, který je ve vlastnictví obce Rynoltice.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Rynoltice, mimo zastavěné území obce a přilehlá část katastrálního území Polesí u Rynoltic. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území 569 ha, počet řešených parcel před zahájením je 655 a počet vlastníků je 90. V sousedním k.ú Jítrava a k.ú. Lvová byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy a část společné katastrální hranice byla vyřešena jako obvod pozemkových úprav.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky