Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pomezí nad Ohří a Dolní Hraničná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 24563
Systémové číslo: P19V00002150
Evidenční číslo zadavatele: SP5754/2019-529101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-023746
Datum zahájení: 17.05.2019
Nabídku podat do: 10.06.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pomezí nad Ohří a Dolní Hraničná
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Pomezí nad Ohří a Dolní Hraničná, včetně nezbytných zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu. Přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů v území a protierozních opatření.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 163 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy