Veřejná zakázka: Část 2 Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 24379
Systémové číslo: P19V00001966
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-016477
Jedná se o část veřejné zakázky: Nový agendový informační systém a geografický informační systém Státního pozemkového úřadu
Datum zahájení: 16.05.2019
Nabídku podat do: 17.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Část 2 Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je dodávka centralizovaného geografického informačního systému (dále také jen „GIS“) a následná údržba a podpora systému po dobu až 36 měsíců a dále možnost rozvoje systému formou Ad hoc služeb. Součástí dodávky GIS je provedení analytických prací, dodávka software, dokumentace, implementace, poskytnutí licencí, maintenance licencí a poskytnutí veškerého dalšího souvisejícího plnění.
Veškeré služby, dodávky a související činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, jsou vymezeny v podrobnostech nezbytných k jejich realizaci v rozsahu požadovaném zadavatelem v Technické specifikaci předmětu veřejné zakázky (viz Příloha č. 1) a v závazném vzoru návrhu smlouvy (viz Příloha č. 4).
Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku do jedné nebo do obou dílčích částí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 37 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy