Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 2 Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu
Odesílatel Filip Behenský
Organizace odesílatele BEHENSKÝ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 03210677]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2019 08:12:38
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatele Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.


Přílohy
- GIS_vysvetleni.2.pdf (831.05 KB)