Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 2 Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu
Odesílatel Filip Behenský
Organizace odesílatele BEHENSKÝ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 03210677]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2019 11:19:32
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel poskytuje na žádost dodavatele vysvětlení ZD č. 3


Přílohy
- GIS_vysvetleni.3 podeps..pdf (817.96 KB)