Veřejná zakázka: ,,Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 24264
Systémové číslo VZ: P19V00001851
Evidenční číslo zadavatele: SP2640/2019-541101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-022994
Datum zahájení: 29.04.2019
Nabídku podat do: 20.05.2019 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: ,,Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov"
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Druzcov a části katastrálního území Lázně Kundratice včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, včetně vyhotovení DKM, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí a vytyčení nových pozemků.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven dle členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitosti návrhu pozemkových úprav.
Předpokládaný obvod pozemkových úprav je 335 ha, počet řešených parcel před zahájením je 321 a počet vlastníků je 58.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky