Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9276
Datum uzavření smlouvy: 26.06.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 598 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 934 306,00
Zadávací řízení: ,,Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov"

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Druzcov a části katastrálního území Lázně Kundratice včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, včetně vyhotovení DKM, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí a vytyčení nových pozemků.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven dle členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitosti návrhu pozemkových úprav.
Předpokládaný obvod pozemkových úprav je 335 ha, počet řešených parcel před zahájením je 321 a počet vlastníků je 58.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy