Veřejná zakázka: Upgrade Microsoft Dynamics Navision-ekonomický informační systém

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 23230
Systémové číslo VZ: P19V00000831
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 398473/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-007651
Datum zahájení: 06.03.2019
Nabídku podat do: 08.04.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Upgrade Microsoft Dynamics Navision-ekonomický informační systém
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení upgrade (technologický a aplikační přechod na vyšší verzi) ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV, který zadavatel aktuálně používá ve verzi 2009, na verzi 2018. Předmětem veřejné zakázky jsou veškeré implementační služby popsané dále v této zadávací dokumentaci a případně specializované hotové nebo upravené softwarové moduly dodavatele, pakliže naplňují funkční požadavky zadavatele. Licence standardního software Microsoft Dynamics NAV nejsou předmětem plnění.
Předmětem tohoto zadání je také dodávka systémové a softwarové podpory realizovaného řešení a dále poskytování rozvojových činností po dobu 4 (čtyř) let.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 23 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky