Veřejná zakázka: Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Popovice u Dolního Bukovska

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12230
Systémové číslo: P17V00000834
Evidenční číslo zadavatele: 7/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-014783
Datum zahájení: 20.03.2017
Nabídku podat do: 06.04.2017 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Popovice u Dolního Bukovska
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Popovice u Dolního Bukovska, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou
č. 357/2013 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Součástí návrhu KoPÚ bude vypracování projektu na realizaci suchého poldru, který je zpracován v rámci schváleného územního plánu. Plocha poldru činí 1 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky