Veřejná zakázka: Projektová dokumentace - realizace SZ KoPÚ v k.ú. Suchdol nad Odrou - 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11695
Systémové číslo: P17V00000299
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ14231/2016-571101
Datum zahájení: 08.02.2017
Nabídku podat do: 23.02.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace - realizace SZ KoPÚ v k.ú. Suchdol nad Odrou - 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na podkladě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suchdol nad Odrou, zapsaných do katastru nemovitostí vč. zpracování geotechnického průzkumu. Předmětem veřejné zakázky je i budoucí výkon autorského dozoru projektanta.
Předmět veřejné zakázky je dělen na 2 části. Pro celý předmět plnění však bude vybrán jeden dodavatel, se kterým budou uzavřeny 2 smlouvy o dílo na jednotlivá plnění, tj. smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace vč. zpracování GTP a smlouva o dílo na zajištění autorského dozoru projektanta.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 115 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SPÚ, KPÚ pro MSK
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy