Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chromeč

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10154
Systémové číslo: P16V00003739
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 645021
Na základě předběžného oznámení:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chromeč
Počátek běhu lhůt: 28.09.2016
Nabídku podat do: 24.10.2016 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chromeč
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chromeč, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Chromeč, mimo zastavěné území a některé lokality zastavitelného území dle Územního plánu Chromeč. Z obvodu jsou vyloučeny také velké lesní celky podél sinice I/11 a lokalita Chromečského mlýnu od břehu řeky Moravy po katastrální hranici s k. ú. Bludov. Předpokládaná výměra řešeného území je stanovena na 455 ha. Do obvodu pozemkové úpravy je zahrnuto území pod navrženou přeložkou silnice I/11 Hradec Králové – Ostrava – st. hranice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 150 000 Kč bez DPH
  včetně opčního práva ve výši 450000,- Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky