Smlouva: Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Býkov, dodatek č. 4

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17108
Datum uzavření smlouvy: 03.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 216 070,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 676 317,30

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Býkov, dodatek č. 4

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Tato veřejná zakázka byla zahájena před účinností zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. před vznikem Státního pozemkového úřadu a byla původně uveřejněna na profilu eAGRI zadavatele MZe ČR, Sekce Ústřední pozemkový úřad pod identifikátorem P11V00000716.

Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Býkov (dále jen „KPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. a vyhotovení veškeré dokumentace včetně mapy DKM pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy