Dynamický nákupní systém: DNS 3 - Dynamický nákupní systém k zadávání veřejných zakázek na vypracování znaleckých posudků

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zavádění
Probíhá zavedení dynamického nákupního systému. Dodavatelé mohou ve stanovené lhůtě podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P24V00001078
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-022340
Lhůta pro žádosti o účast v DNS: 01.07.2024 09:00
Datum otevření: 17.06.2024
Datum ukončení: 16.06.2027 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: DNS 3 - Dynamický nákupní systém k zadávání veřejných zakázek na vypracování znaleckých posudků
 • Druh zakázek v DNS: Služby
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS bude vypracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Královéhradecký kraj pro ocenění budov a staveb včetně pozemků s nimi souvisejícími, rybníků včetně součásti, příslušenství a pozemků s nimi souvisejícími.
  Zadavatel předpokládá zadání znaleckých posudků na níže uvedené části:
  Kategorie 1: Vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků
  Kategorie 2: Vypracování znaleckých posudků na ocenění nemovitosti

  Ocenění nemovitostí a pozemků je řešeno pro účely převodů nemovitostí dle zákonů č. 503/2012 Sb., č. 92/1991 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 219/2000 Sb., a ocenění restitučních náhrad dle zákona č. 229/1991 Sb.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS