Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín
podlimitní Příjem nabídek 08.06.2022 29.06.2022 09:00
VP2 - rybník "Na Ždíkově" a polní cesta NCH 1 v k.ú. Obděnice
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2022 28.06.2022 09:00
R190 – Vodní nádrž VN1 s tůní, DC16 v k.ú. Klášter n. Dědinou
podlimitní Příjem nabídek 06.06.2022 01.07.2022 09:00
Biokoridor a biocentrum v k.ú. Mančice a Rašovice
nadlimitní Příjem nabídek 06.06.2022 11.07.2022 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Šlapanov
nadlimitní Příjem nabídek 02.06.2022 13.07.2022 09:00
Větrolamy VN1 – VN5 v k. ú. Knínice u Boskovic
nadlimitní Příjem nabídek 01.06.2022 04.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem
nadlimitní Příjem nabídek 01.06.2022 04.07.2022 09:00
Polní cesty Bartošovice a Vrchní Orlice
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2022 27.06.2022 09:00
Výsadba větrolamu LBK 110 v k.ú. Býkev
nadlimitní Příjem nabídek 01.06.2022 07.07.2022 09:00
KoPÚ v k. ú. Ludvíkovice
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2022 27.06.2022 09:00
Projektová dokumentace akce "Protipovodňová opatření v k.ú. Ondratice - I. etapa"
podlimitní Příjem nabídek 30.05.2022 27.06.2022 09:00
Výsadba LBC4, LBK4 a LBK5 v k.ú. Kostice
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2022 01.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2022 19.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Kounov u Dobrušky
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2022 19.07.2022 13:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krhovice
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2022 28.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››