Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS a koordinátor BOZP při realizaci staveb PCE a VHO v k.ú. Rytířov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 31.03.2023 08:00
Projektové dokumentace 2023 - okres Kutná Hora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 11.04.2023 09:00
Kučlín cesty
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 12.04.2023 09:00
Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Hynkov - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 11.04.2023 09:00
Část 1. Vypracování ZP na ocenění pozemků na území Jihočeského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 19.04.2023 09:00
Část 2. Vypracování ZP na ocenění věcných břemen a staveb na území Jihočeského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 19.04.2023 09:00
Část 3. Vypracování ZP na ocenění rybníků na území Jihočeského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 19.04.2023 09:00
Realizace polní cesty C3 s mostem M7 v k. ú. Březná
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 11.04.2023 09:00
Realizace PSZ Řehlovice, Stadice
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2023 13.04.2023 09:00
PD - Polní cesta HC1 - R s mokřadem v k.ú. Rájec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 03.04.2023 09:00
Polní cesta DC62, svodný příkop PRI1 a zatravněná údolnice v k.ú. Velká Chyška
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 04.04.2023 08:00
Realizace prvků USES v k.ú. Ohaře
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2023 19.04.2023 09:00
Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov II
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 17.04.2023 08:30
KoPÚ Domoušice a části Konětopy u Pnětluk
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2023 03.04.2023 09:00
Realizace lokálního biocentra LBC73 k.ú. Tisová u V. Mýta
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2023 03.04.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016