Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lokální biokoridor LBK 8, k. ú. Nedachlebice a k. ú. Březolupy
podlimitní Příjem nabídek 20.10.2021 12.11.2021 09:00
Projektová dokumentace pro realizaci KoPÚ Žákovice – III.etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2021 01.11.2021 09:00
Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2021 08.11.2021 09:00
Zajištění úklidu, údržby a oprav sídla KPÚ pro Jihomoravský kraj 2022-2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2021 05.11.2021 09:00
Výstavba malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic
podlimitní Příjem nabídek 14.10.2021 03.11.2021 08:00
Výměna kotlů v 7 bytech Radouňka, Novodvorská čp. 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 25.10.2021 09:00
Realizace protierozních a ekologických opatření v k.ú. Zaječí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 25.10.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Přerov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 25.10.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vápenná
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 05.11.2021 09:00
Část 2: Užitková vozidla
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2021 25.11.2021 10:00
Část 1: Vozidla do terénu
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2021 25.11.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016